Vores baggrund og erfaring er din sikkerhed

Det rette fokus på det rette tidspunkt

Vi står solidt på vores 2 ben. Kreativitet og Håndværk. Gældende for begge er, at vi altid tænker vores løsninger holistisk, og med fokus på den forretning vi er igang med at udvikle sammen med dig. Vores baggrund som bygge- og håndværkervirksomhed er vi stolte af, men idag starter vores løsninger ofte med et mere strategisk fokus.

Kernen er håndværket. Afsættet er strategisk

Den kreative entreprenør med det rette strategiske afsæt

"Kernen i Kompleet er det gode håndværk samt forståelsen for materialer og rum. Men vejen hertil går gennem et mere strategisk og konceptuelt greb. Hos os er selve byggeprocessen afhængig af at vi forstår din forretning, hvor du kommer fra og hvor du er på vej til. Ellers tror vi faktisk ikke på at vi kan skabe de fysiske rammer for din forretning." – Brian C. Nielsen, Founder & CEO

Meget mere end blot hænder

Håndværkeren med de kritiske øjne og hovedet det rette sted

Alle vores folk har både to hænder og og to ben. Men er du ude efter en traditionel håndværker, som klapper hælene sammen og leverer hverken mere eller mindre end selve håndværket, er vi ikke din kommende partner. Vi har en holdning, og med en konstant fokus på det bedste resultat for dig, stiller vi spørgsmål og har respekt for at et projekt i vid udstrækning formes på detaljeniveau gennem processen og en løbende dialog.

Andre Kompetencer

Location scouting

Vi har gennem et stærkt strategisk samarbejde med flere developere altid øjne i marken, hvilket gør os i stand til verificere og finde den rette location til dit kommende projekt. Vi forstår vigtigheden af kundeflows, vi sparrer med dig omkring din strategi og forretning, og kan i sidste ende spejle det over i dit etableringsbudget. Vi mener det er helt essentielt for at skabe de fornødne rammer for din succes.

Myndighedsbehandling

Når vi indgår i et samarbejde sørger vi også for det papirarbejde der følger med.

Lovgivningen er kompliceret og reglerne er mangfoldige - så for de fleste bliver hurtigt uoverskueligt at holde styr på de ansøgninger, der skal sendes til myndighederne i forbindelse med et byggeri. Vi sørger for den løbende kontakt til myndighederne under byggerier, i det omfang det er påkrævet.

Koncept udvikling

Vi tænker kommercielt hele vejen igennem vores arbejdsmetoder. Det betyder også at vi har en stærk tro på, at dine fysiske rammer skal fungere som en forlænget arm af dine andre kommunikations-indsatser og virksomhedsprofil. Oplevelsen af dit brand skal skinne igennem når kunden står hos dig. Det betyder at vi rent faktisk gerne vil vide hvem din målgruppe er og hvilke indtryk du gerne vil efterlade den besøgende med.

Som en del af vores koncept udvikling, er der naturligvis også fokus på eksekveringen og den endelige udrulning. Vi ved hvor vigtig den rette timing er.

Flow analyser

Vi gider ikke lave løsninger som ikke virker. Derfor går vi analytisk til samtlige opgaver hvor der indgår workflows og customer flows. Uanset dit produkt, så er din forretning dybt afhængig af hvor og hvornår du formår at holde på kunden, hvor hvilke produkter placeres, samt hvilket miljø et givent produkt placeres i. Med udgangspunkt i din målgruppe og vores viden om shopping habits, udvikler vi sammen de helt rette flows i din forretning. Så laver vi nemlig noget som virker, og ikke blot en pæn indpakning.

Shopfitting

Vores folk er shopfittere. Det betyder at med base i et givent håndværk, har en shopfitter enormt mange andre tværfaglige kompetencer. Vores shopfittere repræsenterer alt fra tidligere billedramme- og kullisse byggere til ambassade-konstruktører. Fælles for dem alle er, at de har en ballast som gør dem sublime håndværkere med øje for detaljen, en holistisk og konstruktiv tankegang, og på samme tid en personlighed du kommer til at elske.

De er motoren i Kompleet. En motor som vi tager meget seriøs og er stolte af!

Projektledelse

For at komme succesfuldt i mål med din opgave styrer og leder vi projektet benhårdt i forhold til tid, kvalitet og økonomi.
Hvis du ønsker det håndterer vi hele projektledelsesprocessen - fra de indledende idéfaser og analyse over udvikling, design, planlægning og projektering til interessenthåndtering, kontrakt-, tids- og økonomistyring og aflevering.
I udførelsesfasen handler det primært om byggeledelse med opstartsmøder, daglige byggemøder, proces- og tidsstyring, økonomistyring, myndighedskontakt, digital dokumentstyring, koordinering af fagentrepriser mm. Projektledelse er en disciplin vi ikke tager let på!